Tuesday 25 February 2014

Vrouwen emancipatie

Twee weekenden geleden ben ik in Ha Noi naar het Women's museum geweest. Daar kwam  naar voren hoe sterk de Vietnamese vrouw wel niet is. In de oorlog heeft een groot deel van de vrouwen zelfs meegevochten. De vrouwen werken hier allemaal, van 18 tot 70 jaar. Zij met een goede opleiding hebben een officiële baan. Zij zonder opleiding, werken als fruitverkopers op straat. Alles om geld in het laatje te krijgen, zodat ze hun kinderen kunnen voeden en een schoolopleiding geven. Ze maken lange dagen en krijgen niet altijd even goed betaald. Je ziet hier veel vrouwen in beroepen waar dat in Nederland heel ongewoon is: bijv. als bouwvakker of als vuilnisvrouw.                Aan het eind van elke middag of aan het begin van de avond zie je deze karren door de straten gaan. Alle mensen zetten hun zakjes met afval in de goot neer. Deze worden opgehaald door de vuilnismannen. De meesten daarvan zijn vrouwen.1 comment: