Saturday 14 December 2019

Pikin Slee

Pikin Slee is het op één na grootste dorp aan de bovenloop van de Surinamerivier. Men leeft ook hier van het kostgrondje, de jacht en de visvangst. In Pikin Slee is een groep houtkunstenaars werkzaam die de echte Rastafari leefwijze aanhangen. Deze groep van mannen heeft zich verenigd in de Stichting Totombi. In het begin had het dorp moeite met deze rasta's, omdat ze er hele andere ideëen op nahielden dan de rest van het volk, maar dat ging over dat deze stichting een positieve invloed had op het dorp.
In 2011 is hier het Marronmuseum Saamaka gebouwd dat we vandaag gaan bezoeken.

 

Op bovenstaande foto's wordt gewerkt aan een nieuwe korjaal, een boot gemaakt uit een boomstam. Het is vandaag zaterdag en de kinderen zijn vrij.

 

In het dorp wordt het elektriciteitsnetwerk uitgebreid. Dat betekent dat er een aantal (palm)bomen omgezaagd moeten worden. Er is één man aan het werk en de rest kijkt toe.

 
    

Op de foto's linksonder is een houtkunstenaar aan het werk. Hij is een bijzonder bankje aan het maken.  Op de foto rechtsonder is de man die de rondleiding door het museum gaf.

 

No comments:

Post a Comment