Wednesday 3 May 2017

De bruggen van Esfahan

De rivier Zayandeh stroomt door Esfahan. Het grootste deel van het jaar staat hij echter droog. Wij hebben geluk, want tijdens ons bezoek stroomt er water in de rivier. Over de rivier is een aantal mooie bruggen gebouwd. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking. Rondom de bruggen wordt geflaneerd, gepicknickt en gezongen.

Si-o-se Brug

Khajou Brug


Sharestan Brug


No comments:

Post a Comment