Saturday 15 October 2016

Herculaneum

Al in 1709 is iemand bij het graven gestuit op resten van deze onder lava bedolven stad. Maar pas in 1927 is men serieus begonnen met het blootleggen van dit stadje. Herculaneum was niet groot en had een duidelijke structuur, een rooster net zoals je dat tegenwoordig in Amerikaanse steden ziet. Archeologen hebben lange tijd gedacht dat de inwoners op tijd hebben kunnen vluchten, maar de laatste decennia zijn er veek skeletten teruggevonden, in het jaar 2000 zelfs 48. Ze droegen allen geld bij zich, wat veronderstelt dat ze een poging deden om te vluchten. Er is geen marktplein, wat veronderstelt dat Herculaneum geen handelsstad was.
 Herculaneum is grofweg opgedeel door drie straten: Cardo III, Cardo IV en Cardo V.

 


Er zijn nog mooie fresco's bewaard gebleven. Ze dateren van de eerste eeuw na Christus.
Op de tweede voorstelling staat Keizer Augustus afgebeeld Hij was in zijn tijd een soort halfgod voor de mensen.


No comments:

Post a Comment