Saturday 29 April 2017

PersepolisPersepolis werd opgericht door Darius de Grote in 518 voor Christus. Persepolis (Grieks) betekent stad der Perzen.  Anders dan deze naam doet vermoeden, was Persepolis geen stad. Bij opgravingen zijn geen woonhuizen gevonden. Persepolis bevatte twaalf bouwwerken. Het belangrijkste  bouwwerk was de audiëntiehal.

De imposante Poort van alle Naties 

Tijdens een groot feest kwamen de verschillende onderdanen van de verschillende bevolkingsgroepen 'giften' (belastingen) aanbieden aan de sjah. Dat is afgebeeld in reliëfs op de trappen. Gezanten van 23 verschillende volkeren, te onderscheiden aan hun kleding en hoofdtooien, kwamen hun belastingen betalen aan de Perzische koningen.

 

 

De tombe van Artaxerxes II
Artaxerxes II was de zoon van Darius II en koning van het Perzische Rijk van 404 tot aan zijn dood in 358 v. Chr.  Hij komt voor in het Bijbelboek Ezra als tijdgenoot van de Joodse hogepriester Jochanan.

 


Hadisch, een paleis gebouwd door Xerxes. 

Griffioen


Alexander de Grote nam de stad in de winter van 331/330 v Chr. in en bleef een paar weken. Bij zijn vertrek ging de toorts erover. Dit werd het einde van Persepolis.
In de jaren '30 van de vorige eeuw gingen Duitse archeo;ogen aan het werk in Perzië. In de loop van de tijd was de stad onder een laag stof en zand van zo'n acht meter geraakt. Ernst Herzfeld nam honderderden plaatselijke arbeiders in dienst om te graven. 

No comments:

Post a Comment