Friday 13 December 2019

Marrondorp

De basisschool
Ten zuiden van het Brokopondomeer, langs de Boven Surinamerivier liggen verschillende Marrondorpen. Marrons zijn de nakomelingen van de Afrikaanse slaven die zijn weggelopen van de plantages. Ze zijn de jungle ingevlucht en hebben het daar overleefd. Andere termen die ook gebruikt werden voor de Marrons zijn Bosneger of Boscreool. Langs de rivier bouwden ze een nieuw leven op met een eigen marroncultuur. Vanaf 1760 werden met verschillende groepen vredesverdragen afgesloten, waardoor de Marrons ook juridische vrijheid verkregen en autonomie verwierven in het binnenland (Wikipedia). Je zou kunnen zeggen dat het een stukje Afrika is buiten Afrika. De leefgewoonten zijn totaal anders dan die in stedelijk gebied. Een bezoek aan Suriname is niet compleet als je niet in het binnenland bent geweest. Er zijn twee soorten dorpen, de traditionele dorpen en de christelijke dorpen, waar ooit de Evangelische Broedergemeenschap scholen en ziekenhuisjes heeft opgezet. De Marrons spreken hun eigen taal: Sarramaccaans, maar moeten op school Nederlands leren. Veel kinderen zijn daartoe niet gemotiveerd, maar ze hebben het wel nodig om verder te komen. Als de kinderen 12 jaar oud zijn, moeten ze in Paramaribo naar de middelbare school en gaan ze wonen in tehuizen, een ware cultuurshock voor hen, die niet iedereen aankan.

 


 


 


No comments:

Post a Comment