Friday 15 August 2014

Medemblik

Medemblik is de oudste stad van West-Friesland. Het verkreeg in 1289 stadsrechten. Je vindt er nog veel gebouwen en gevels uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Vroeger was Medemblik een havenstad, maar door de inbruikname van het Noord Hollandsch Kanaal in 1824 nam het belang van havenstad sterk af en de afsluiting van de Zuiderzee leek de nekslag voor Medemblik te betekenen. In de jaren '60 van de 20e eeuw ontwikkelde Medemblik zich tot een bekend watersportcentrum. Als je op Medemblik aan komt varen (bij daglicht)  valt het gemaal Lely op langs de waterkant. Dit is een elektrisch aangedreven gemaal uit 1930 dat gebruikt werd/wordt om de Wieringermeer droog te maken/houden. Het gemaal is genoemd naar Cornelis Lely, initiatiefnemer tot uitvoering van de Zuiderzeewerken.
Het bekende stoomtreintje van Hoorn naar Medemblik:

 

No comments:

Post a Comment